Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de desembre de 2009

El projecte VINCLES amb Primària


Un Projecte de molt interès: El projecte VINCLES Hospital amb Primària!


L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat té l’objectiu estratègic d’apropar-se als professionals i institucions proveïdores de serveis de salut d’atenció primària a la població infantil i juvenil del seu àmbit territorial de referència.


El projecte VINCLES comprèn un conjunt ampli i variat d’iniciatives d’interès mutu entre l’Hospital Sant Joan de Déu i aquests professionals d’atenció primària, pediatres i infermeres pediàtriques, per la millora del continuum assistencial i en concret, per tal de:


1.- Estimular la relació col·laborativa assistencial i de suport entre professionals de pediatria d’ambdós àmbits.


2.- Millorar l’encaix entre l’oferta de l’Hospital Sant Joan de Déu i les necessitats de l’Atenció Primària.


3.- Contribuir a la millora de la capacitat resolutiva en l’àmbit de l’Atenció Primària.
Donar a conèixer els serveis assistencials i no assistencials de l’Hospital Sant Joan de Déu per una utilització més eficient i efectiva.


4.- El projecte VINCLES està coordinat per la Direcció Mèdica de l’Hospital Sant Joan de Déu, malgrat que cada proposta específica del projecte està liderada per un responsable propi.
Aquestes iniciatives es poden estructurar en 7 apartats:

Assistencial
Programa d’atenció compartida a població obesa.
Programa d’atenció compartida de l’embaràs i el part .
Docent
Programa formació continuada (sessió setmanal).
Programa de consens en la protocol·lització de problemes de salut prevalents.
Recerca

Comunicació

Butlletí Nous Vincles de l’Hospital Sant Joan de Déu (darrer número).
Dona la teva opinió de NOUS VINCLES

Sistemes d’informació
Lliurament electrònic d’informes d’alta de l’àrea de la dona.
Lliurament electrònic d’informes d’alta d’urgències.
Lliurament electrònic d’informes d’ecografies.
Tecnologies de la informació
Programació remota de visites de CEX.
Butlletí Nous Vincles
.
.
Més informació:
.
.