Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 25 de gener de 2010

Edicte sobre malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics


Edicte de 14 de gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut.
.
El Departament de Salut ha elaborat un Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut, i que properament serà sotmès a l’aprovació del Govern de la Generalitat.
.
Amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, aquest se sotmet a informació pública d’acord amb el que disposa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, durant el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.
.
Edicte

Més informació:

.