Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 15 de gener de 2010

Hiperuricèmia i Gota


La gota és una malaltia deguda al dipòsit de cristalls d'urat monosódico (UMS) en articulacions i altres teixits, freqüentment periarticulares.

Aquest dipòsit és conseqüència directa de la hiperuricèmia, i és reversible, ja que quan l'uricemia es normalitza els cristalls lentament es dissolen i acaben per desaparèixer; per això s'ha considerat a la gota com una malaltia curable.

El dipòsit de cristalls és asimptomàtic però els cristalls dins de les articulacions
tenen capacitat de desencadenar episodis d'inflamació, sobtats i freqüentment intensos que són els atacs de gota.

A més dels inconvenients que representa pel pacient, els atacs alerten el metge sobre l'existència del dipòsit subjacent. La presència de cristalls en les articulacions és persistent i si la hiperuricèmia no es corregeix el seu dipòsit continua, de manera que amb el pas del temps la càrrega total de cristalls en cada articulació i en general va a més. Com a conseqüència és habitual que en absència de tractament els atacs de gota es facin mes freqüents i intensos, afectin a altres articulacions i amb major freqüència es facin oligo o poliarticulars.

Amb en temps poden aparèixer habitualment al veïnat d'articulacions uns nòduls palpables formats per dipòsits de cristalls d'urat anomenats "tofos". En un percentatge important dels pacients la hiperuricèmia causant de la gota és part de la síndrome metabòlic, i la detecció d'hiperuricèmia amb o sense gota ha d'alertar sobre la seva possible presència.

Recentment s'ha apreciat que, a més de ser-ho, la hiperuricèmia, la gota és per si mateixa un factor de risc independent per a infart de miocardi augmentant el grau de risc amb la gravetat de la gota.

El primer pas a considerar per assegurar un maneig adequat dels pacients amb gota és assegurar que el diagnòstic està establert en base prou ferma. En un pacient amb podagra de repetició i hiperuricèmia el diagnòstic de gota és raonablement probable, tanmateix en mes de la meitat de les ocasions la gota s'inicia en altres articulacions i llavors és fàcil que no es consideri la gota com a possibilitat diagnòstica.

Quan les presentacions són poliarticulars o menys típiques és freqüent que la gota ni tan sols no es consideri entre les possibilitats diagnòstiques.

La hiperuricèmia molt freqüentment no s'acompanya de gota (encara que és freqüent que símptomes articulars d'una altra naturalesa puguin ser considerats com a gota si hi ha hiperuricèmia), i no és rar que durant un atac de gota l'uricemia pugui ser normal a causa d'un augment durant el mateix de l'aclaramiento renal d'àcid úric, podent erròniament descartar la gota com a possibilitat diagnòstica.

El diagnòstic de certesa és possible i simple mitjançant identificació de cristalls d'urat en líquid sinovial obtingut durant un atac de gota o en període intercrític, o en material obtingut d'un tofo.

Tenint en compte que la gota és una malaltia guarible (en ser el dipòsit de cristalls d'urat totalment reversible), i que el tractament en general deure ser indefinit (si una vegada dissolts els cristalls es deixa pujar de nou l'àcid úric en sèrum es formaran nous cristalls i la gota reapareixerà), està plenament justificat en els casos en els quals hi hagi dubte diagnòstic raonable confirmar-ho mitjançant identificació de cristalls.

La hiperuricèmia és necessària per a la formació de cristalls d'UMS i la consegüent gota, però sol un petit percentatge de pacients amb hiperuricèmia desenvolupen gota.InformAció terpèutica: Document complert
.
.