Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de febrer de 2010

Avaluació Ac. Zoledrònic I.VL´Ac. zoledrònic intravenós
Cap avantatge clínica en front a l´Ac. Risedrònic oral en l´Osteoporosis per corticoides.


 
L´Ac. zoledrònic intravenós és un bifofonat administrat una vegada anualment en perfusió IV.

La seva nova indicació és el tractament de l'osteoporosi associada a corticoteràpia en llargs procesos per via general en les dones menopàusiques i els homes a risc elevat de fractura.

En aquesta nova indicació, no ha demostrat avantatge clínic respecte a l'àcid risedrònic.
.
.
Més informació:
.
.
.
..
.

.