Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 12 de febrer de 2010

Evaluació de Rosuvastatina

Evaluació de Rosuvastatina
Realitzat pel Servicio Cántabro de Salud.
.

CONCLUSIONS
1. Rosuvastatina és la sisena estatina que es comercialitza a Espanya.
.
2. Estudis a curt termini publicats entre els anys 2001 i 2003 van mostrar que rosuvastatina produïa majors reduccions de LDL iTriglicèrids i majors augments de HDL que atorvastatina,simvastatina i pravastatina a dosis equipotents.

Aquests estudis no oferien dades de disminució del risc cardiovascular ni de seguretat a llarg termini.
.
3. En estudis més recents no hi ha hagut diferències estadísticament significatives, sempre davant placebo, en les variables avaluades (excepte en l'estudi JUPITER, encara que la diferència absoluta és petita) .
.
4. Aquest últim estudi va mostrar que pacients amb baix risc cardiovascular i elevada proteïna C reactiva en tractament amb rosuvastatina patien menys esdeveniments cardiovasculars que en el grup placebo, encara que es va produir un increment en l'aparició de diabetis en el grup de rosuvastatina.