Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 31 de març de 2010

Gastroprotecció vs Clopidogrel i efectes dels IBP


2 Preguntes Clíniques molt interessants sobre IBP
1.- És necessària la protecció gastrointestinal en el pacient que pren
clopidogrel de forma crònica?

Els pacients tenen alt risc d'un efecte advers gastrointestinal amb el tractament antiplaquetari (aspirina, clopidogrel, prasugrel) si presenten els següents factors de risc:

1.- Presa de dosis altes d'aspirina.

2.- Edat avançada

3.- Antecedents d'úlcera gastroduodenal, hemorràgia digestiva o perforació gastroduodenal.

4.- L´ús concomitant de medicaments que augmenten el risc d'hemorràgia gastrointestinal (tals com a antiinflamatoris no esteroides, corticoids, antidepressius -inhibidors selectius de la recaptació de serotonina-, anticoagulants, fàrmacs antiplaquetaris -teràpia antiplaquetària dual-).

5.- Comorbiditat greu (malaltia cardiovascular, insuficiència hepàtica o renal, diabetis o hipertensió).

6.- Infecció per Helicobacter pylori.En pacients d'alt risc en tractament amb clopidogrel (només o en combinació amb baixes dosis d'aspirina) informen, respecte a la prescripció de gastroprotecció:

1.- La coadministració d'un inhibidor de la bomba de protons (IBP) amb clopidogrel hauria de ser evitada llevat que es consideri essencial.

2.- Si la gastroprotecció és necessària, es recomana la prescripció de doble dosi d'un Anti H-2 en lloc d'un IBP (per exemple, ranitidina 300 mg dos vegades al dia).

Document complet

2. És efectiva la gastroprotecció amb Ranitidina (150 o 300 mg/24h?) en pacients amb doble antiagregació (clopidogrel + AAS)?


1.- El tractament amb doble antiagregació (clopidogrel més aspirina) seria una de les circumstàncies en les quals estaria indicada la gastroprotecció.

2.- La coadministració d'un inhibidor de la bomba de protons (IBP) amb clopidogrel hauria de ser evitada llevat que es consideri essencial, a causa de la possible reducció de l'activitat antiagregant de clopidogrel amb els IBP.

3.- El tractament gastroprotector recomanat a pacients tractats amb clopidogrel seria un antagonista dels receptors H2 amb dosi el doble de l'habitual (per exemple, ranitidina 300 mg dos vegades al dia).

Documen complet
.
.
.
. . .