Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 de juliol de 2010

Conceptes claus dels repel.lents d'insectes
Resum
1.- Fins ara, el repel.lent més actiu, amb més espectre i durada d’efecte, és el DEET, sobretot a concentracions superiors al 20%.


Aquest repel.lent seria d’elecció per prevenir les picades d’espècies d’artròpodes més perilloses en zones endèmiques.

2.- Una bona alternativa és l’Icaridin al 20%, ja que mostra una baixa toxicitat i unes bones característiques organolèptiques.

3.- La citronella és un repel.lent poc actiu, però amb una toxicitat gairebé nul.la i que s’acostuma a comercialitzar combinat amb altres principis actius.

4.- El Citriodiol, dintre dels olis essencials, és el més actiu i, a concentracions del 20%, podria ser comparable al DEET.

5.- L’IR3535 presenta un perfil d’eficàcia i toxicitat similar als anteriors. Tant l’Icaridin, el Citriodiol com l’IR3535 podrien ser adequats, seguint les seves recomanacions d’utilització, per a la prevenció de picades d’espècies de mosquits autòctones benignes.

6.- En el cas del mosquit tigre (Aedes albopictus), s’ha de considerar que la millor protecció la donen els preparats amb diferents principis actius a concentracions superiors al 20%.

7.- Les piretrines, per la seva llarga duració d’acció, bàsicament s’utilitzen per al tractament de l’ectoparasitisme i per impregnar superfícies i roba. L’ús com a repel.lent és poc freqüent.

8.- Quant a la població pediàtrica, la utilització de repel.lents hauria de ser esporàdica i, pel que fa a la freqüència d’aplicació diària, es recomana que en nens petits (fins als 12 anys) no s’administrin més d’una o dues aplicacions i, en nens d’edat superior, fins a tres aplicacions diàries. La seva utilització estaria contraindicada en nens més petits de 2 anys.

Finalment, és fonamental conèixer les recomanacions generals per a l’ús de repel.lents publicades per les organitzacions sanitàries, com ara:
- Utilitzar el repel.lent sempre a l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.

- No aplicar-los en nens menors de 2 anys. En nens més grans cal evitar-ne l’aplicació sempre que es pugui, i mai no es posarà a les mans dels infants, ja que se les poden portar a la boca i els ulls.

- No és aconsellable aplicar-los a la roba.

- Quan ja no sigui necessari el repel.lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.

- Si es presenta algun tipus de reacció a la pell, cal rentar la zona amb aigua i sabó i consultar el metge.

Cal destacar que l’Environmental Protection Agency (EPA) ofereix una pàgina web interactiva (http://cfpub.epa.gov/) que mostra el repel.lent més adequat en funció del tipus d’insecte i del temps de protecció desitjat.

Més informació: cedimcat

.

.

.