Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 11 d’octubre de 2010

El control estricte de la pressió arterial en pacients diabètics no millora els resultats cardiovasculars!


El control estricte (menor a 130 mmHg)
No millora els resultats cardiovasculars!
Els pacients diabètics i hipertensos amb malaltia coronària i que mantenen la seva pressió sistòlica per sota dels 130 mmHg No obtenen millors resultats cardiovasculars en comparació amb els pacients amb control normal de pressió arterial.


Les guies per al maneig de la hipertensió defensen la necessitat de mantenir la pressió sistòlica (PAS) per sota dels 130 mmHg en els pacients amb diabetis mellitus (DM), encara que falten dades sobre la població que a més presenta malaltia coronària.
.
L'objectiu d'aquest estudi va ser determinar l'associació entre el control de la PAS i les complicacions cardiovasculars en una cohort de pacients amb DM i malaltia cardiovascular, en funció de la hipòtesi que els pacients amb DM que assoleixen una PAS menor de 130 mmhg tindrien menor risc de complicacions cardiovasculars en comparació amb aquells que la mantenen en un rang de 130 a 140 mmhg.
.
Es van incloure 6.400 dels 22.576 participants de l'Estudi INVEST (International Verapamil SR-Trandolapril Study) majors de 50 anys, amb diabetis i malaltia coronària.

El seguiment es va prolongar per cinc anys.
.
Els pacients van rebre tractament amb antagonistes del calci (AC) o betablocadors seguits d'un inhibidor de l'enzim de l'angiotensina (IECA), un diürètic, o ambdós per aconseguir una PAS menor de 130 i una pressió diastòlica menor de 85 mmhg.
.
Després es van categoritzar segons la PAS assolida com a: amb control estricte si la PAS menor a 130 mmhg, amb control habitual si PAS es trobava entre 130 i 140 mmhg, i amb mal control si PAS era major de 140 mmhg.
.
Els criteris de valoració principal van ser l'aparició d'infart agut de miocardi no fatal, d´accident cerebrovascular no fatal i la mortalitat per totes les causes.
En el grup de control normal es va observar una taxa de complicacions cardiovasculars del 12,6% mentre que en el de control estricte va ser de 12,7%.
.
Respecte a la mortalitat per totes les causes, la taxa va ser de l'11% en el grup de control estricte i del 10,2% en el de control habitual.


Resum
En aquest estudi es va demostrar per primera vegada que reduir la pressió sistòlica per sota dels 130 mmhg en pacients amb diabetis i malaltia coronària no sol no reduiria la morbiditat, sinó que s'associaria amb l'increment del risc de mortalitat per totes les causes.

Conclusions
1.- En conclusió, no hi ha evidència convincent que indiqui que mantenir la PAS per sota dels 130 mmhg sigui beneficiós per als pacient amb diabetis.
.
2.- Així, s'ha d'insistir a mantenir la PAS entre 130 i 139 mmhg, focalitzant-se en la pèrdua de pes i la dieta saludable per reduir el risc cardiovascular a llarg termini.

Font:.