Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 5 de novembre de 2010

La interacció omeprazol-clopidogrel: té un significat clínic?Continuem amb un tema debatut!
.
.
.
..
El tractament estàndard en pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) inclou l'administració de doble antiagregació plaquetària amb tienopiridines (clopidogrel) i AAS, i és habitual la prescripció de protectors gàstrics, en especial inhibidors de la bomba de protons (IBP) com l'omeprazol, per disminuir el risc d'hemorràgia digestiva produït per la medicació antiagregant.
.
Recentment s'ha trobat una interacció entre clopidogrel i omeprazol, que pot afectar en major o menor mesura a altres IBP i tienopiridines, pel qual l'administració simultània d'ambdós pot disminuir l'efecte antiagregant d'aquestes i augmentar així el risc d'esdeveniments cardiovasculars adversos.
.
Les dades observacionals suggereixen que IBP almenys determinats poden contrarestar els efectes del clopidogrel, però un recent metanálisis de 23 estudis que han avaluat més de 90.000 pacients mostra resultats discordants

Estudi
Es va dur a terme un assaig clínic aleatorizat i multicèntric (estudi COGENT), per avaluar l'efecte dels IBP sobre el risc d'esdeveniments gastrointestinals i cardiovasculars greus en pacients amb SCA tractats amb clopidogrel o AAS. L'estudi es va interrompre prematurament per problemes de finançament després del reclutament de 3.873 pacients que van ser aleatorizats a rebre clopidogrel sol o clopidogrel més omeprazol.
.
- L'estudi no demostra (però tampoc no descarta) que l'omeprazol augmenti el risc cardiovascular dels pacients amb SCA tractats amb clopidogrel i AAS, i sí que mostra la utilitat de l'omeprazol en aquest context com a protector gàstric.
.
- Ja que la interacció farmacològica existeix, és raonable la prudència a l'hora d'evitar l'ús simultani d'ambdós fàrmacs, existint altres alternatives a l'omeprazol, com els antagonistes dels receptors H2 de l'histamina.
Les recomanacions actuals de l'Agència Espanyola del Medicament es concreten en:

Recomanacions de l'AEMPS sobre interacció de clopidogrel amb IBP
1.- En tractament amb clopidogrel es desaconsella l'ús concomitant d'omeprazol i esomeprazol, excepte que es consideri estrictament necessari. En aquest últim cas, no es recomana espaiar el temps d'administració, ja que això no prevé la interacció.
-
2.- Aquestes recomanacions no s'apliquen actualment a la resta d'IBP, ja que, encara que no pot descartar-se completament aquesta interacció, l'evidència disponible no recolza aquesta precaució. En qualsevol cas, es recomana valorar individualment la necessitat de tractament amb IBP en pacients tractats amb clopidogrel i els beneficis esperats del mateix en relació amb els seus possibles riscs.

3.- Es desaconsella l'ús concomitant de clopidogrel junt amb altres inhibidors de CYP2C19 diferents d'omeprazol i esomeprazol, com són fluvoxamina, fluoxetina, moclobemida, voriconazol, fluconazol, ticlopidina, ciprofloxacina, cimetidina, carbamazepina, oxcarbazepina i cloramfenicol, excepte que es consideri estrictament necessari.


Per Eduardo Palencia Herrejón
Hospital Infanta Leonor, Madrid

Artícle original: Clopidogrel with or without Omeprazole in Coronary Artery Disease. Bhatt DL, Cryer BL, Contant CF, Cohen M, Lanas A, Schnitzer TJ, Shook TL, Lapuerta P, Goldsmith MA, Laine L, Scirica BM, Murphy SA, Cannon CP. N Engl J Med 2010. [Resum] [Artícles]

..