Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 10 de desembre de 2010

Repàs i actualització del Xarampió. Cal tenir-la en ment!


Durant aquesta setmana s’han detectat tres casos confirmats de xarampió a la nostra regió sanitària.

Es tracta de casos en infants i en adolescentes que no han rebut la vacuna triple vírica, tant en població immigrant com autòctona.

Per aquest motiu caldria augmentar la sospita diagnòstica enfront un quadre compatible amb la malaltia, que és una malaltia de notificació individualitzada i urgent.

Davant la sospita d’un cas caldria seguir l’estratègia següent:

1.- Notificació urgent a la nostra Unitat de Vigilància Epidemiològica per a la confirmació del cas i per les actuacions de control (vacunació i/o gammaglobulina als contactes susceptibles).

2.- La confirmació de cas es farà per detecció d’anticossos Ig M antixarampió en el sèrum i detecció del virus en faringe i orina. La recollida de sèrum s’ha d’obtenir, preferentment, entre el 4t a 11è dia després de l’aparició de l’exantema, mentre que la mostra de faringe i d’orina s’ha de recollir abans que transcorrin 8 dies des de l’aparició de l’exantema.

3.- Les persones amb xarampió (confirmat o per sospita) han de restar a casa, se les ha d’excloure de l’escola i d’altres activitats col·lectives fins passats 4 o 5 dies de l’inici de l’exantema. En tractar-se d’una malaltia molt contagiosa cal que quan siguin citades per l’ EAP es faci tenint en compte el període de transmissibilitat de la malaltia per evitar la seva extensió. Habitualment, el període de transmissibilitat es considera des de 4 dies abans de l’inici de l’exantema fins 4 dies després. També cal tenir present aquesta recomanació amb els seus contactes, en especial si són persones que no han estat vacunades.
.
4.- A excepció que hi hagi alguna complicació, No s’ha de derivar al pacient a un centre hospitalari, especialment durant el període de transmissibilitat de la malaltia. En el cas que fos necessari, caldria informar de la sospita de xarampió al centre hospitalari receptor perquè pugui prendre les mesures d’aïllament per aire necessàries per evitar la transmissió, si la malaltia en la persona afectada esta en període de transmissió.

Definició de cas de xarampió
Descripció clínica
Malaltia infecciosa aguda que comprèn dos períodes: el prodròmic catarral i l'exantemàtic.
.
1.- En el període catarral es presenta tos violenta i seca, coriza, blefaritis, conjuntivitis i febre superior a 38ºC, amb afectació de l'estat general. És característic l'enantema bucal (taques de Köplik), encara que no sempre s'hi observa.
..
2.- La fase exantemàtica comença a partir del tercer dia, s'inicia en el cap (darrera de les orelles), s'estén a la cara i el cuir cabellut, i posteriorment es propaga en sentit descendent, essent la seva durada de 4 a 7 dies.


.

.

..
.
..
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Criteris de laboratori per al diagnòstic

Un dels següents:
• Aïllament del virus del xarampió d'una mostra clínica.
• Detecció del genoma per tècniques d’amplificació.
• Detecció d'IgM antixarampió per enzimoimmunoanàlisi o immunofluorescència.
• Seroconversió per enzimoimmunoanàlisi, immunofluorescència o fixació de complement.

Cas confirmat
Malaltia confirmada per laboratori o malaltia clínicament compatible que està epidemiològicament relacionada amb un altre cas confirmat per laboratori.

Cas sospitós
Malaltia clínicament compatible.

.