Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 12 de gener de 2011

Guia de Pràctica Clínica sobre el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat


EL TDAH és un trastorn d'origen neurobiológic d'inici en l'edat infantil i els símptomes poden perdurar fins a l'edat adulta.

És un dels trastorns psiquiàtrics amb major prevalença i representa un dels motius més freqüents de consulta a causa de les enormes conseqüències en els diferents aspectes de la vida del pacient.

Les repercussions potencials que té sobre el desenvolupament personal i familiar de la persona afectada fan que sigui un dels trastorns més investigats en els últims anys.

Els capítols 1, 2 i 3 de la GPC tracten sobre Introducció, Abast i objectius, i Metodologia, respectivament. El capítol 4, tracta sobre el TDAH. Tots aquests capítols són descriptius i, per tant, no s'han formulat recomanacions per a la pràctica clínica. El capítol 5, Diagnòstic, és el primer que té recomanacions. S'han omès d'aquest apartat les preguntes clíniques que no presenten recomanacions.
.
.
.
.
Amb aquesta GPC es pretén donar, un instrument d´utilitat que doni respostes a les qüestions bàsiques del trastorn, especialment a les relacionades amb l'avaluació diagnòstica i els diferents tipus de tractament del TDAH en nens i adolescents.
.

..
.
.