Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 4 de gener de 2011

Nou Mètode de detecció de Chlamydia Trachomatis


EL LABORATORI INFORMANou Mètode de detecció de Chlamydia Trachomatis i nou circuit d emostres seriades

1.- Detecció de Chlamydia trachomatis a mostres genitals. Canvi de mètode
Actualment, les tècniques recomanades per a la detecció de Chlamydia trachomatis en mostres genitals són les tècniques d’amplificació genètica (PCR).
....
A partir del proper mes de Gener de 2011 deixarà de realitzar-se la detecció de Chlamydia per immunocromatografia i s’investigarà per PCR.
.
.
Tipus de mostra
La investigació de Chlamydia per PCR es realitza de manera preferent a:
• Frotis endocervical (dones)
• Frotis uretral (homes)
.
Igual que per a la tècnica d’immunocromatografia, cal utilitzar escovilló de dacró sense medi de transport.
.
Alternativa:• Orina (homes).- Recollir en pot estèril una mostra (10-20 mL del primer raig de la micció).
La presa de la mostra es pot fer a qualsevol moment del dia, almenys una o dues hores després d’haver orinat.
..2.- Sol·licitud de mostres seriades: cultiu micobacteris, paràsits a femta i sang a femta
.
Per tal de millorar el rendiment diagnòstic i el control informàtic de les mostres rebudes, quan es sol·liciti cultiu de micobacteris, paràsits a femta i sang a femta en mostres seriades caldrà:
.
• Fer un volant de petició per a cada mostra
• Enviar la mostra al laboratori el dia de la seva obtenció
• Assignar un número (etiqueta) de laboratori diferent a cada mostra
.
3.- Recordem que per a la investigació de Neisseria gonorrhoeae en dones cal remetre mostra endocervical i portar-la al laboratori en un termini de 6
hores.Laboratori Clínic L’Hospitalet
.
.
.
.