Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 4 de març de 2011

Estudi de l´estat actual de la Tuberculosi a Barcelona


Recentment, l’Agencia de Salut Publica ha publicat el informe de l´estat de la tuberculosi a la ciutat de Barcelona a l´any 2009.
Idees Clau
1.- L’any 2009 la incidència ha disminuït un 5,5% respecte l’any anterior, situant el declivi mitjà anual des de l’any 2000 en un 4%. És destacable que la incidència ha disminuït només en homes i en les persones immigrants. En població autòctona la incidència s’ha mantingut estable i en dones ha augmentat un 11% respecte del 2008.

2.- Continua observant-se una elevada incidència de TB en població adulta jove, sobretot en homes entre els 20 i 49 anys. En aquests grups tenen influència d’una banda, la infecció per VIH (el 18% dels casos entre 35 i 39 anys estan infectats pel VIH) i de l’altra, l’elevada incidència en aquests grups d’edat en població immigrant. Destaca també l’elevada incidència observada en els menors de 5 anys.

3.- És destacable l’augment de la proporció de pacients amb vulnerabilitat social, ja que fa més complex el seu maneig.

4.- El grau de compliment dels tractaments antituberculosos es considera bo, assolint per dotzè any percentatges superiors al 95%.

5.- El resultat als 12 mesos dels pacients que iniciaren el tractament el 2008, ens consta un percentatge
d’èxits (curació/tractament complert) en pacients bacil·lífers no tractats anteriorment del 87,8%, assolint l’objectiu de l’OMS en aquests pacients.

6.- Hi ha alguns col·lectius, com les persones sense sostre, el els que s’ha observat percentatges elevats de tractaments antituberculosos anteriors (13%). En aquests grups les recidives acostumen a estar relacionades amb l’incompliment del tractament, per la qual cosa, es fa necessària la seva inclusió sistemàtica al règim de TDO.
7.- Respecte a la resistència a fàrmacs, s’observa una resistència primària a isoniacida en autòctons superior al 5% i en immigrants del 8,7%, i per tant, la pauta inicial hauria de ser sempre amb 4 fàrmacs. Per poder monitoritzar l’evolució de la resistència es necessari realitzar l’antibiograma en tots els pacients.

Document

Més articles amb relació sobre la Tuberculosi