Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 2 de març de 2011

Evidències científiques de les pràctiques habituals en el nadó


Les primeres hores després del part són crucials per a l'aparició del vincle mare-pare-fill/a i per a la instauració de la lactància materna.

El procés de vinculació i la lactància materna, influeixen de manera determinant en l'estat de salut del nen/a i en el seu desenvolupament emocional.

Durant anys s'han anat instaurant en les maternitats una sèrie de pràctiques, la majoria d'elles amb finalitats suposadament preventives, que no s'havien avaluat quant a la seva efectivitat i oportunitat en el moment de la seva aplicació.

Algunes d'elles han estat veritables barreres per a la instauració de la lactància materna que en si mateixa és una activitat preventiva amb un espectre d'actuació i una eficiència que probablement no té cap altra activitat de les que s'han introduït.

En aquesta revisió a més d'identificar quines activitats es poden reconèixer com a bones pràctiques i quines són les proves que les suporten, també es revisa quin és el moment més oportú per a la seva aplicació i el mètode més adequat perquè el binomi mare-nen/a  no es separi i el grau d'estrès i dolor del nadó sigui mínim.

Tots aquests aspectes són més complexos si el nadó està ingressat en un servei de neonatologia i per tant les activitats que es descriuen per a ells es refereixen de manera específica en la secció de cures centrats en el desenvolupament.

Aquest document té com a objectiu tractar d'ajudar els professionals a identificar el que es consideren bones pràctiques i quines proves hi ha per recomanar certes actuacions en relació amb la cura i l'atenció al nadó.

Per això s'ha treballat des de dues perspectives diferents:

1.- D'una banda s'han abordat els aspectes relacionats amb el nounat sa i la seva cura des del mateix moment del naixement fins a la primera setmana de vida.

2.- D'altra banda s'han avaluat certes pràctiques que avui en dia s'integren dins dels anomenats cures centrats en el desenvolupament que es proporcionen als nadons malalts o molt prematurs.

Les cures centrats en el desenvolupament reuneixen totes aquelles pràctiques que tenen com a objecte afavorir el desenvolupament neurològic i emocional del nadó malalt i també disminuir l'estrès i la càrrega de sofriment que comporta l'ingrés per als nadons ingressats i les seves famílies..