Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 17 de maig de 2011

Informació i actualització sobre el brot de xarampió a CatalunyaInforme d´actuació enfront al brot de xarampió amb una modificació clarificant les actuacions que només es fan des de les UVE i actualitzant la informació epidemiològica.

  
Informació sobre el brot de xarampió a Catalunya
Actualització a 16 de maig 2011


Situació epidemiològica actual

1.- Des d’octubre 2010 fins a l’actualitat s’han confirmat 137 casos de xarampió. 127 d’ells en no vacunats (92,7%). 7 en vacunats amb una dosi (1 d’ells per intervenció preventiva) , i 3 en vacunats amb 2 dosi.

2.- Els casos estan afectant principalment a persones majors de 25 anys no vacunades, encara que també han emmalaltit alguns infants petits que encara no estan en edat de rebre la vacunació.

3.- Pendent de determinacions de genotip dels nous casos . Fins ara els genotips del virus circulant correspon a B3 i D4 .

4.- Continuen les importacions de França, Regne Unit , Itàlia, Suïssa

5.- S’han donat 8 casos en sanitaris

6.- Un 33% dels ingressats presenten alguna complicació:

– 11 % pneumònia , símptomes de distress respiratori

– 12% diarrees i /o vòmits

– 3% otitis

– 5% altres

7.- Els municipis més afectats són els de la Regió sanitària de Barcelona ( BCN ciutat amb 40 casos, Baix Llobregat 25 casos, BCN Nord i Maresme 18 casos, Vallesos 21 casos)

– A la resta de províncies

• Girona ( 7 casos)

• Tarragona (2 casos)

• Lleida (1 cas)


Actuacions en curs a nivell d’unitats de Vigilància Epidemiològica

1.- Llars d’Infants:

Davant la sospita de xarampió en un infant que assisteix a una guarderia, s’administra vacuna triple vírica a tots els infants no vacunats que tinguin entre 6 i 12 mesos, així com als adults nascuts després de l’any 1966 que no acreditin estar vacunats o haver patit la malaltia (en condicions normals, a Catalunya s’actua davant els casos confirmats).

A les persones en les quals estigui contraindicada la vacuna (persones immunocompromeses, embarassades) se’ls pot administrar gammaglobulina inespecífica.

És important que els infants vacunats entre els 6 i els 12 mesos tornin a rebre una dosi de vacuna als 12 mesos d’edat, que serà considerada com la primera dosi d’XRP, ja que l’administrada abans dels 12 mesos no es considerarà vàlida a efectes de compliment del calendari a causa de la baixa efectivitat.


2.- Escoles, Universitats i centres de treball:

Davant la sospita de xarampió, es vacunen tots els contactes que hagin nascut després del 1966 i que no hagin rebut prèviament dues dosis de la vacuna, o tinguin documentada immunitat enfront el xarampió.

Els contactes en llars d’infants i escolars que s’han de vacunar i que no volen o no poden rebre la vacuna per motius religiosos, mèdics o d’altres, son exclosos de l’escola fins que han transcorregut 21 dies des de l’aparició de l’exantema de l’últim cas.


3.- Contactes familiars:

Als contactes familiars no vacunats, dins de les primeres 72 hores de la possible exposició, se’ls haurà d’administrar la vacuna. En el cas que hagin transcorregut més de 72 hores i menys de 6 dies, se’ls administrarà gammaglobulina inespecífica. 


Actuacions en Centres sanitaris:

1.- Cal detectar precoçment les persones que consulten per simptomatologia compatible amb un quadre de xarampió tant en l’àmbit de l’atenció primària com d’urgències hospitalàries, per evitar la transmissió a d’altres infants o persones que es trobin a les sales d’espera, atendre’ls al més aviat possible i posar-los separadament dels altres durant el temps que estiguin al centre esperant ser atesos.

2.- Donada la situació epidemiològica actual, cal augmentar la sospita diagnòstica enfront un quadre compatible amb la malaltia, que és una malaltia de notificació individualitzada i urgent.


Davant la sospita d’un cas cal seguir l’estratègia següent:

Notificació urgent a la Unitat de Vigilància Epidemiològica per a la confirmació del cas i per les actuacions de control. Fer una trucada telefònica el més ràpidament possible.

1.- Les persones amb xarampió (confirmat o per sospita) han de restar a casa, se les ha d’excloure de l’escola i d’altres activitats col·lectives fins passats 4 o 5 dies de l’inici de l’exantema. En tractar-se d’una malaltia molt contagiosa cal que quan siguin citades per l’ EAP es faci tenint en compte el període de transmissibilitat de la malaltia per evitar la seva extensió. Habitualment, el període de transmissibilitat es considera des de 4 dies abans de l’inici de l’exantema fins 4 dies després. També cal tenir present aquesta recomanació amb els seus contactes, en especial si són persones que no han estat vacunades.

2.- A excepció que hi hagi alguna complicació, No s’ha de derivar al pacient a un centre hospitalari, especialment durant el període de transmissibilitat de la malaltia. En el cas que fos necessari, caldria informar de la sospita de xarampió al centre hospitalari receptor perquè pugui prendre les mesures d’aïllament per aire necessàries per evitar la transmissió, si la malaltia en la persona afectada esta en període de transmissió.

3.- Cal col·laborar amb els serveis de vigilància epidemiològica en les actuacions en contactes.

4.- Tots els professionals dels centres en contacte amb pacients han de conèixer les mesures a prendre.


Més informació complementària:PROTOCOL D´ACTUACIÓ


Més articles relacionats amb el Xarampió

També et poden interessar: