Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 14 de desembre de 2011

Directrius per a l'avaluació de riscos i protecció de la maternitat en el treball

Document de l'INSHT. Novembre 2011. 


En aquest document es presenten els criteris de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de la maternitat en el treball.
.
El seu objectiu principal és disposar de la informació necessària per facilitar la identificació i avaluació dels riscos per a la maternitat en el lloc de treball i orientar en la selecció de les mesures preventives.
El document comprèn dues parts bé diferenciades:
.
Part I: en aquesta secció es descriuen les bases per a l'actuació en l'empresa des del  punt de vista legal i tècnic.
.
Part II: en aquesta secció es presenten un conjunt de fitxes en les quals es descriuen els factors de risc, les seves conseqüències i les mesures preventives d´alguns agents especialment rellevants per a l'avaluació dels riscos en l'empresa. En la majoria de les fitxes s'inclou una llista indicativa de tasques en les quals el factor de risc sol estar present de forma significativa. El fet que una tasca no es trobi en aquesta llista no significa que no existeixi risc. Cada grup de fitxes corresponent a una categoria de risc va precedit per una introducció sobre el tipus de risc, els criteris generals per a la seva avaluació i alguns aspectes excel·lents o d'especial  interès. 

Aquestes fitxes s'han elaborat com a base per a la identificació i avaluació dels riscos per a la dona embarassada, que ha donat a llum recentment i en període de lactància. S'han inclòs els riscos citats en els annexos VII i VIII del RD 39/97 i altres agents rellevants dels quals es disposa d'informació suficient i contrastada.

Al final de la Part II s'han inclòs dos apartats: un com a guia per a l'empresari que ha assumit la prevenció de riscos laborals i un altre amb informació sobre la prestació per risc laboral durant l'embaràs i la lactància.
Inclou també dos apèndixs: un sobre la principal normativa aplicable i un altre amb algunes fonts d'informació i bases de dades d'utilitat per buscar informació actualitzada sobre els  riscos i mesures preventives.
 
EMBARÀS I RISC LABORAL

També et pot interessar: