Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 22 de març de 2012

Associació entre l'aterosclerosis carotídea i la demència



















Objectiu de l´estudi

Es va realitzar un estudi de cohort. El propòsit d'aquest estudi va ser avaluar la relació entre la demència i l'aterosclerosis carotídea mitjançant mètodes morfomètrics en autòpsies.

Metodologia

En diferents estudis en què es va utilitzar l'ultrasò com a mètode d'avaluació ultrasò es va demostrar l'associació entre l'aterosclerosis carotídea i la demència. A pesar que aquest és un mètode diagnòstic senzill i utilitzat de rutina, té com a desavantatge ser operador-depenent.  L'avaluació morfomètrica de l'aterosclerosis carotídea en les autòpsies permet avaluar els límits de la placa i precisar amb major exactitud l'espessor de les capes íntima i mitjana de l'artèria.  


Es van incloure 689 individus majors de 50 anys, pertanyents a l'Human Brain Bank of the Brazilian Aging Brain Study Group, dels quals 112 tenien demència i 577 no i van conformar el grup control. Es van avaluar variables demogràfiques, factors de risc cardiovasculars i l'estatus cognitiu previ al procés.

També, es va realitzar un exàmen del cervell en què es va avaluar la presència d'infarts lacunars, microinfarts i altres tipus d'accident cerebrovascular.

Resultats
 
1.- Es va observar que dels 689 individus, 233 presentaven alteracions en l'estudi neuropatológics, i el 13,7% mostrava infarts lacunars.

2.- Es va comprovar que l'estenosis d'alt grau de la carótida interna esquerra s'associava a un percentatge alt de demència, no ocorrent el mateix amb l'estenosis de la carótida interna dreta.


3.- L'espessor de les capes íntima i mitjana era similar en els individus amb o sense demència.


Conclusió

Els autors van concloure que la incidència de demència s'incrementaria en els individus amb estenosis important de la carótida interna esquerra. 

 Font:  Stroke. 2011 Dec;42(12):3614-5. Epub 2011 Sep 22.

Atherosclerosis and dementia: a cross-sectional study with pathological analysis of the carotid arteries.





També et pot interessar: