Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 de març de 2012

Eines d'ajuda a l'hora de declarar Malalties Professionals


Eina d'ajuda als professionals sanitaris per identificar i, si escau, notificar a l'autoritat competent aquelles malalties relacionades amb el treball i que poguessin ser considerades com a Malaltia Professional segons contempla el RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre.


 Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo


Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales.

 

 RESUMEN en Castellà

 

Enfermedades profesionales de la piel 

Incluye los principales problemas dermatológicos contemplados en el RD 1299/2006.
Enfermedades profesionales relacionadas con los TME

Incluye los principales problemas osteomusculares que se encuadran en el grupo 2 del RD 1299/2006.

També et pot interessar: