Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 31 de maig de 2012

Bases científiques de l’estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica 2012

A l’estat espanyol les diferents comunitats autònomes han definit diverses bateries d’indicadors d’ús de medicaments en un intent d’aproximar‐se a la mesura de la qualitat de la prescripció farmacològica dels seus i de les seves professionals.
.
Aquests conjunts d’indicadors, coneguts com a estàndards de qualitat de prescripció de medicaments, es defineixen com “el patró d’ús de medicaments generat quan s’utilitza l’opció terapèutica recolzada per la millor evidència científica disponible, en l’abordatge dels problemes de salut propis d’un nivell assistencial”.

Aquests patrons s’acostumen a ajustar d’acord amb la prevalença dels problemes de salut prioritzats i les característiques demogràfiques dels pacients atesos.

L’Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF) de l’Institut Català de la Salut (ICS) és un dels precursors (data de l’any 1999); al llarg dels anys les diferents versions disponibles han estat sotmeses a diversos procediments de validació amb dades procedents de les històries clíniques, i ha demostrat la seva correlació amb les dades clíniques registrades. Així mateix, ha demostrat que els seus valors es correlacionen positivament amb els resultats assistencials dels equips d’atenció primària i negativament amb la despesa farmacèutica que la seva activitat genera.

Aquí deixo un document de gran vàlua a l'hora de conèixer les dades i informació científica que s'ha utilitzat i valorat per poder realitzar les recomanacions de suport i recolçament de qualitat en la prescripció farmacèutica.


També et pot interessar: