Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 19 de juny de 2012

Guia d'Actuació davant Exposició Ocupacional a Agents Biològics de Transmissió Sanguínia
Guía, redactada per un grup d'experts de l'Associació Nacional de Medicina del Treball d'Ambit Sanitari (ANMTAS), ha estat editada dins del programa editorial de Guies de bones pràctiques de l'Escola Nacional de Medicina del Treball.

L’exposició accidental a material biològic és un dels accidents més freqüents en els casos de punxades accidentals amb material contaminat, de forma molt especial als hospitals, centres sanitaris i d’altres amb activitats superposables. Encara que no produeixen baixes laborals, comporten força angoixa en la persona exposada.

L’objectiu principal d’aquest document és minimitzar el risc de transmissió parenteral dels virus de la immunodeficiència humana (HIV), de l’hepatitis C (HCV) i B (HBV), per als treballadors exposats.

També et pot interessar: