Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 10 de juliol de 2012

Actualització i maneig del tractament no insulinic de la Diabetis Mellitus 2Taula resum molt pràctic per a la consulta!


Idees Clau

1.- La Diabetis tipus 2 (DM2) és una de les malalties cròniques de major impacte sanitari, per la seva elevada prevalença, les complicacions macro i microvasculars, l'alta mortalitat que ocasiona i el cost que això suposa.

2.- La DM2 suposa el 90% dels casos de diabetis i generalment els pacients afectats per aquesta malaltia tenen sobrepès o obesitat, que comporta a un augment en la resistència d'insulina.

3.- Els pacients amb DM2 presenten un increment en la morbimortalidat cardiovascular (CV), que és la principal causa de mort.

4.- Les complicacions microvasculars (retinopatia, nefropatía i neuropatía) tenen una gran repercussió en la qualitat de vida del pacient.

5.- La prevalença de la DM2 està entorn del 6,5 % (6-12%) en la població entre 30 i 65 anys. Segons l'Enquesta Nacional de Salut aquesta prevalença augmenta al 16,7% entre els 65 i 74 anys i al 19,3% en els majors de 75 anys.

6.- S'observa un augment en els últims anys i aquest fet es pot atribuir a diverses causes; d'una banda, a la modificació del criteri diagnòstic de DM (disminució de 140 mg/dl a 126 mg/dl) i, per un altre, al progressiu envelliment de la població i als canvis en els estils de vida, caracteritzats per menor activitat física i hàbits dietètics que afavoreixen patologies com l'obesitat

7.- Un bon control de la diabetis comporta un abordatge integral del conjunt de factors de risc cardiovascular, com a hipertensió arterial, tabaquisme o la dislipemia i redueix les complicacions cardiovasculars.

8.- L'atenció eficient dels pacients diabètics implica un treball coordinat i multidisciplinari amb la participació de l'atenció primària i especialitzada.

9.- Es precisa avaluar el lloc en terapèutica i la seva incorporació a la pràctica clínica dels medicaments nous en DM2 (sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, exenatida, liraglutida), però no es disposa de resultats en morbimortalidat, ja que només s'han valorat mesures intermèdies.

10.- També es necessita avaluar de manera estricta la seguretat, ja que encara no està bé establerta, per no existir dades d'assajos de llarga durada, ja que s'han trobat esdeveniments greus associats a l'ús d'aquests fàrmacs.


Taula Resum


També et pot interessar: