Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 21 de setembre de 2012

Actualització i maneig clínic del Còlic Nefritic


Informació actualitzada sobre la presentació, investigació i maneig clínic-quirùrgic dels pacients amb còlic renal.
Traducció i  resum objectiu de la Dra. Marta Papponetti. IntraMed.
Article original:  Drs. Matthew Bultitude, Jonathan Rees
Management of renal colic. BMJ 2012;345:e5499


 
 Excel·lent article que ens actualilza el diagnòstic i les noves opcions que tenim per obtenir l'expulsió dels càlculs. És interessant el tractament d´expulsió amb l'ús de bloqueadors alfa com la tamsulosina, l'ús dels bloqueadors del canal del calci com la nifedipina i la teofilina.


 

 


  


                                          DOCUMENT TRADUIT

També et pot interessar:.DOCUMENT TR
tA
 D
D