Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 24 de setembre de 2012

Prasugrel enfront de clopidogrel en pacients amb síndrome coronària aguda sense revascularitzacióIntroducció

El TRITON-TIMI 38 va establir l'avantatge de prasugrel sobre clopidogrel en pacients amb síndrome coronària aguda (SCA) que reben intervenció coronària percutánea (ICP) en absència de contraindicacions, a costa d'un major risc de sagnat. 

Les guies de pràctica clínica per al tractament de l'infart agut de miocardi sense elevació del ST (SCASEST) recomanen prasugrel o ticagrelor com a preferible al clopidogrel (en absència de contraindicacions) en pacients que reben revascularizació; no obstant, el prasugrel no ha mostrat avantatges comparat amb clopidogrel en pacients no revascularizts.


Idees Clau

1.- L'estudi no troba superioritat de prasugrel sobre clopidogrel en pacients amb SCASEST.

2.- Els resultats de les anàlisis de subgrups han de considerar-se únicament generadors d'hipòtesi a investigar en futurs estudis.

3.- Col·lateralment, l'estudi mostra l'eficàcia i seguretat de la dosi de prasugrel de 5 mg en subjectes de 75 anys o més, no provades fins ara.

4.- La indicació del prasugrel queda restringida als pacients subjectes a revascularització.