Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 8 de novembre de 2012

Actualització en risc cardiovascular i dislipèmia 2012


 Guía Europea de Prevención VovetCardiovascular 2012

Excel·lent presentació i actualització de la nova guia de prevenció 2012 de RCV del nostre company de Cornellà César Asenjo.


Novetats Guia Europea de Prevenc de risc Cardiovascular 2012  

 Idees Clau

1. Definició de pacient de molt alt risc.

2. Es potencia el càlcul del risc relatiu.

3. Concepte de “edat vascular”.

4. Major importància de factors psicosocials com FRCV.

5. Més precises en l'associació de malaltia renal crònica, SAOS, disfunció eréctil, malalties autoinmunes.


6. Tractament antiagregant ( no en PP, prasugrel i ticagrelor després de SCA)


7. Importància del tabaquisme passiu.


8.
Major èmfasi en adherència, paper d'infermeria, programes de prevenció, programes de rehabilitació cardíaca.
 També et pot interessar: