Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 13 de desembre de 2012

Els pacients amb MPOC que pateixen compliccions del tipus II i III no milloren el seu estat amb la presa d´antibiòtics


Un estudi realitzat per l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol,  analitza les característiques de les exacerbacions  en l’ MPOC i en quins casos els  antibiòtics semblen no aportar beneficis davant aquestes exacerbacions. Idees Clau

1.- Les exacerbacions en la malaltia pulmonar obstructiva crònica suposen una situació ’empitjorament de la malaltia, amb l’ increment de la tos, disnea, expectoració i/o purulència de l’esput. 2.- Les exacerbacions poden ser de tres tipus. Quan presenten augment de la disnea, augment de l’expectoració i de la purulència en l’esput, es tracta del tipus I.  Quan només hi ha la presència de dos d’aquest tres criteris, és del tipus II ,i finalment si només hi ha un sol d’aquests tres criteris, parlem d’exacerbacions del tipus III


3.-  Les exacerbacions en MPOC originen entre el 10% i el 20% de les consultes a l’Atenció Primària. 
 
4.- La MPOC suposa un cost de 1.922 euros/any/pacient.  El 40% d’aquest es per ingressos hospitalaris, seguit del cos dels medicaments, i els costos de les visites a urgències.

5.- La MPOC té una prevalença a España del 10.2% en majors de 40 anys. És una malaltia que causa una gran morbilitat i mortalitat, i que a diferència del que passa amb les malalties cardiovascular, la seva mortalitat no ha disminuït. 

6.- A l’atenció primària tenim la Proteïna C Reactiva. Aquesta prova permet prendre decisions sobre malalties infeccioses respiratòries. Per exemple, permet distingir entre una pneumònia i una bronquitis aguda i permet descartar una meningitis (molt útil sobretot en pediatria). Ara també es fa servir per saber si una exacerbació en MPOC és bacteriana o no, i si, per tan, cal antibiòtic o no.
L’estudi 
Realitzat sobre un grup de 310 pacients de 13 centres d’atenció primària de la província de Tarragona, majors de 40 anys, fumadors o ex fumadors de més de 10 paquets /anys. L’edat mitjana va ser de 68 anys, el 81% eren homes, la mitjana de paquets que fumaven era de 38 paquets/any. Més de la meitat (56.5%) eren fumadors, i la resta exfumadors. 


Resultats

S´ha observat que els pacients que comencen a notar la simptomatologia de la MPOC, amb tos, esputs, etc.. prenen antibiòtic abans d’anar a visitar el seu metge de capçalera.
NOTA DE PREMSA
DOCUMENTACIÓ ANNEXA
També et pot interessar: