Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 26 de març de 2013

Quin neurolèptic hem de prescriure a la demència?

Pregunta Clínica de Preevid


En pacients amb demència quins serien els neurolèptics més recomanables pel tractament dels brots psicòtics?
Idees Clau

Després de tenir en compte aquestes consideracions, s'indiquen com a opcions de tractament amb fàrmacs:

1.- El sumari d'Uptade suggereix l'ocupació de dosis baixes d'olanzapina o quetiapina en pacients amb símptomes greus i incapacitants.

2.- El sumari de Best practice indica que els neurolèptics han de ser evitats si hi ha evidència de diagnòstic de demència vascular. Com a opcions de primer nivell recomana risperidona, olanzapina, quetiapina o aripiprazol. Com a opcions de segon nivell, haloperidol o ziprasidona.


3.- La guia de pràctica clínica recomana, sempre que s'hagin valorat altres opcions no farmacològiques i que s'asseguri un monitoratge dels efectes secundaris, risperidona, olanzapina, quetiapina o aripiprazol.