Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 30 d’agost de 2013

Nova Guía Pràctica d´administració de medicaments en Centres Sociosanitaris i GeriàtricsMolt pràctica a l´hora de l'administració de medicació!


Idees Clau

1.- Conscients de l'oportunitat excepcional que suposa l´Atenció Farmacèutica en els Centres Sociosanitaris i Geriàtrics i a les dificultats que presenten en el dia a dia els professionals d'aquests centres, s´ha elaborat aquesta guia d'administració de medicaments.

2.- En aquest treball monogràfic s'estudien els aspectes relacionats amb l'administració de tots aquells medicaments que són utilitzats en aquest Centres.  
 
3.- L´objectiu d´aquesta guia d'administració de medicaments es facilitar la feina als professionals sanitaris dels centres, i per tant aconseguir una millor i més eficaç atenció al pacient.
 
4.- S'han tingut en compte les interaccions entre medicaments i aliments, ja que poden afectar negativament a l'estat clínic del pacient per inadequada absorció del fàrmac i/o alteració en la disponibilitat de nutrients.

5.- S'ha estudiat la modificació de la forma farmacèutica en el moment de l'administració, indicant-se mitjançant taules i annexos les possibles alternatives existents així com la metodologia òptima per a la seva preparació.

6.- Així mateix, s'inclou una taula i un annex sobre l'administració de fàrmacs per via parenteral