Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 d’agost de 2013

Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH): infra o sobrediagnosticat? infra o sobremedicalitzat? Unes reflexions...


Idees Clau

1.- El TDAH pot causar molts problemes en els nens que ho pateixen i en el seu entorn social (família, escola), però es tracta d'una patologia de causes múltiples, heterogènia, de diagnòstic i maneig complex i entorn de la qual existeixen moltes controvèrsies, risc de diagnòstic erroni, prescripció inadequada i problemes de seguretat deguts a l'excés d'ús de medicaments.

2.- El consum de metilfenidat està augmentant exponencialment i existeix incertesa sobre la seguretat de l'ús d'estimulants a llarg termini.

3.- La necessitat de continuar el tractament farmacològic s'ha d'avaluar anualment.

4.- En adults existeixen dubtes sobre l'efectivitat i la seguretat del tractament. A Europa no està aprovat l'inicidel tractament en adults (ni amb metilfenidat ni amb atomoxetina).

5.- La relativa immaduresa dels nens nascuts al final de l'any, en un determinat curs, pot donar lloc a un sobrediagnòstic.


«La il·lusió que els problemes de conducta dels nens poden guarir-se amb fàrmacs ens evita que, com a societat, tractem de buscar solucions més complexes, que serien necessàries. Els fàrmacs treuen a tots (polítics, científics, mestres, pares) de la dificultat... a tots, excepte als nens». (Sroufe, 2012INFORMACIÓ ANNEXA


I si vols més informació, clica en aquest recull de documents sobre el TDAH: