Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 24 de setembre de 2013

Resum i maneig pràctic dels nous anticoagulants orals
D’acord amb l’evidència disponible, les recomanacions emeses per les diferents institucions avaluadores, l’opinió d’experts i tenint en compte el context català, on el control de l’INR es considera en general adequat, els antiocoagulants orals (acenocumarol i warfarina) romanen com a tractament d’elecció en pacients amb FA no valvular amb un risc moderat o alt d’AVC i amb un bon control de l’INR.


D’altra banda, el tractament amb els nous anticoagulants seria recomanable en pacients que compleixin algun dels següents criteris (tant per a nous pacients candidats a iniciar el tractament anticoagulant com per a aquells que ja estiguin sent tractats amb els anticoagulants orals convencionals acenocumarol o warfarina):

− Antecedents d’AVC hemorràgic o risc elevat d’hemorràgia intracranial

− Mal control de l’INR tot i una bona evidència de compliment

− Al·lèrgia o intolerabilitat als efectes adversos dels antagonistes de la vitamina K

− Seguiment de l’INR dificultós o poc pràctic

El tractament amb els nous anticoagulants també hauria de seguir les recomanacions recents de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS):

− Abans d'iniciar el tractament ha d'avaluar-se la funció renal en tots el malalts i no s'ha d'utilitzar en malalts amb insuficiència renal greu

− Durant el tractament, ha d'avaluar-se la funció renal en determinades situacions clíniques quan se sospiti que la funció renal podria disminuir o deteriorar-se

− En malalts majors de 70 anys o amb insuficiència renal, ha d'avaluar-se la funció renal almenys una vegada a l'any
Vols tenir més informació per a la consulta diària?