Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 7 d’octubre de 2013

FIRST: Qüestionari validat en la versió espanyola per la Fibromiàgia


La Unitat Multidisciplinària de Fibromiàlgia de l´Hospital Clínic valida una versió en espanyol del FiRST en un treball a Rheumatology

 
 
 
 
 
El diagnòstic de fibromiàlgia requereix un exàmen mèdic expert que pot resultar entrabancat per la presència de simptomatologia psicopatològica comòrbida en els pacients sospitosos de patir la malaltia. Això pot causar retrassos en el mateix diagnòstic, així com en el tractament i en la derivació del pacient als dispositius terapèutics especialitzats.

El nou instrument d’ajut al diagnòstic de la Fibromiàlgia, el Fibromyalgia Rapid Screening Tool o FiRST, consisteix en un qüestionari de sis preguntes autoaplicades que requereixen menys de tres minuts per a ser contestades pel possible pacient. En la seva versió original, el FiRST ha rebut crítiques per incloure grups de comparació que en la pràctica clínica no solen plantejar excessius problemes de diagnòstic diferencial. Per això, els signants del treball publicat en la revista Rheumatology es van proposar validar una versió en espanyol que inclogués els trastorns per al dolor més semblants a la fibromiàlgia.

En l’estudi, el FiRST va mostrar una alta sensibilitat i una moderada especificitat, és a dir, va ser capaç d’identificar correctament el 89% dels casos amb un diagnòstic positiu de fibromiàlgia, inclús quan la malaltia anava acompanyada d’un nivell elevat d’ansietat, depressió, catastrofisme i/o incapacitat funcional, però únicament va identificar de forma correcta el 55% dels casos amb un diagnòstic negatiu de fibromiàlgia.

El FiRST es pot emprar en tots els casos de sospita de fibromiàlgia, però sembla ser especialment útil en Atenció Primària, on pot ajudar a la detecció precoç i per tant a un tractament més cost-efectiu, permetent iniciar-lo abans que apareguin problemes comòrbids com poden ser les alteracions efectives, de la son, problemes laborals o econòmics i, sobre tot, abans de que els factors de manteniment de la malaltia es desenvolupin completament.
 
Aquest article de validació no inclou el qüestionari definitiu. Els propietaris del qüestionari en totes les seves versions són el Prof. Perrot i l'empresa MAPI Research Trust. Aquesta traducció no es correspon amb la versió definitiva que ha validat l´equip d´investigadors, per tant, no es poden garantir les seves propietats psicomètriques i la seva utilització podria induïr a errors diagnòstics.
 
A manera d'exemple s'adjunta més a baix la versió argentina del FIRST i una traducció del cuestionari original francés FIRST del grup d´estudi de la FM de la Sociedad Española de Reumatología (GEFISER) amb una proposta personal de la traducció.


 


 
 
 
 
 
PRESENTACIÓ SEMERGEN (Congrés 2013)