Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 13 de gener de 2014

Maneig del tractament antiagregant durant procediments endoscòpics

La pregunta original va ser "Pacient antiagregada per cardiopatia isquèmica que va a sotmetre's a colonoscopia. Cal suspendre el tractament antiagregant per risc de sagnat davant la possibilitat de polipectomía en el transcurs de l'endoscòpia? Podria utilitzar-se algun fàrmac preventiu en substitució de l'antiagregant que no augmentés de forma significativa el risc de sagnat?"


Resposta

Després de la revisió de dues guies de pràctica clínica (GPC) i un sumari d'evidència, extraiem que, si el tractament antiagregant del pacient és àcid acetil-salicílic (AAS), aquest fàrmac es podria mantenir durant qualsevol procediment endoscòpic. Quant a les tienopiridines (ticlopidina, clopidogrel o prasugrel), l'actitud a seguir dependria del risc de sagnat del procediment a realitzar (en general, els procediments diagnòstics es consideren de baix risc, mentre que els procediments terapèutics es consideren d'alt risc) i del risc trombòtic del pacient si se suspèn el tractament (la probabilitat d'una complicació tromboembòlica després de la reversió o la interrupció de l'anticoagulació o, en aquest cas, del tractament antiplaquetari depèn de la condició preexistent per la qual es va prescriure el fàrmac). En pacients en tractament amb doble antiagregació en els quals valorés suspendre la tienopiridina, es mantindria l'AAS.

Com a alternativa al tractament antiagregant, en cas de considerar-se suspendre una tienopiridina, es planteja utilitzar AAS durant el període peri-endoscòpic.