Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 1 d’abril de 2015

Jornada sobre Trastorns de l´aprenentatge i fracàs escolar


Resultat d'imatges de Trastorns de l´aprenentatge i fracàs escolar

Amb la col.laboració de la Unitat de Trastorns de l´Aprenentatge Escolar (UTAE) de l´Hospital de Sant Joan de Déu i 

27 de maig i 3 de juny de 2015 de 17:00 a 20:30 h
Lloc: Organitza: UPF- Universitat Pompeu Fabra C/ Balmes 132, Barcelona


Un punt de trobada entre el món de la salut i de l’ensenyament!


Graduar-se a l’ESO sembla un objectiu raonable però els nostres resultats, amb un 30% de fracàs escolar, són pitjors del que ens pertocaria si agafem com a referència el nivell de desenvolupament de
Catalunya. 

Tot i que són moltes les circumpstàncies i causes que poden incidir en aquest fracàs o abandonament escolar, en aquestes Jornades volem aprofundir en el que sens dubte és un factor de gran rellevància: els trastorns específics de l´aprenentatge. Aquests trastorns afecten a un 10-15% de la població en edat escolar, i sovint són associats i agreugen altres aspectes de caire familiar i sociocultural. 

Per a un nen o nena amb dislèxia, amb trastorn de l´atenció o amb discalcúlia, per exemple, aquesta diferència pot esdevenir una gran dificultat i suposar, a la llarga, que aquests infants no gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar el seu projecte personal i professional. 

És el moment de posar sobre la taula propostes concretes, des de diferents perspectives professionals, que puguin treure´ns de l´atzucac; propostes que abarcaran tots els àmbits, tant de l’ensenyament com de la sanitat, amb una àmplia visió que comprengui el diagnòstic, el seguiment i la reeducació, entre d’altres. 

Aquestes Jornades són un primer pas en aquest sentit, fent confluir dos col·lectius que tenen un protagonisme indiscutible en aquest àmbit: els mestres de primària i els professionals de l´àmbit pediàtric.


A partir de casos clínics es tractarà de manera pràctica i participativa l’enfoc diagnòstic i l’abordatge de tractament des de la perspectiva del pediatre d’atenció primària.

En aquest taller s´esmentaran patrons de conductes que han de posar en alerta als mestres, donant instruments per a orientar les dificultats dels nens en el camp dels trastorns específics de l´aprenentatge i proporcionant recursos emocionals i tècnics per afrontar-los