Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de setembre de 2015

Aprèn l'Escala de Glasgow d'una manera molt fàcil!

Genial entrada de Medicina mneumotecnia on ens donen unes pautes fàcils de recordar

L´ "Escala de Coma de Glasgow" és una escala neurològica dissenyada per avaluar de forma ràpida el nivell de consciència dels pacients greus (traumatisme cranioencefàlic, ictus, hemorràgia intracraneal, etc). S'utilitza també com a instrument de triatge i predictor pronòstic en pacients traumatitzats.
RECLA MNEMOTÈCNICA en Castellà: 

1. APERTURA OCULAR
 • O-J-O-S: 4 letras (4 puntos)
        Los OJOS se ESPANTAn al VER el DOLOR

                    4. ESPONTAnea
                    3. Estímulo VERbal (A la orden)
                    2. Estímulo DOLORoso
                    1. Ninguno

2. RESPUESTA VERBAL 

 • H-A-B-L-A   ó   V-E-R-B-O: 5 letras (5 puntos)
Un ORIENTACONFUndido decia PALABRAS INAPROPIADAS y 
SONIDOS INCOMPRESIBLES

                   5. ORIENTAda
                   4. CONFUsa
                   3. PALABRAS INAPROPIADAS 
                   2. SONIDOS INCOMPRESIBLES 
                   1. Ninguno

  3. RESPUESTA MOTORA
  •  M-O-T-O-R-A: 6 letras (6 puntos)
           Mi MOTO tiene OLOr a REFLEX

                      6. Obedece órdenes 
                      5. LOcaliza estímulos dolorosos
                      4. REtira al dolor
                      3. FLExión anormal miembros
                      2. EXtensión anormal miembros
                      1. Ninguno

  Los clasificaríamos como: 
  • Leve 15-13
  • Moderado de 12-9
  • Grave < 8.