Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 23 de setembre de 2015

Què aporten els marcadors tumorals?

 

Els marcadors tumorals podrien ser una eina útil, si s'utilitzen de manera eficient i tenint en compte les seves limitacions en l´escreening. Els marcadors tumorals són un tema en plena expansió d'inventigació per la seva gran rellevància i per les àmplies expectatives que es té en ells de cara a una detecció i diagnòstic precoç de patologies abordables si es detecten en estadíos inicials.