Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 23 de setembre de 2015

Què aporten els marcadors tumorals?

 

Els marcadors tumorals podrien ser una eina útil, si s'utilitzen de manera eficient i tenint en compte les seves limitacions en l´escreening. Els marcadors tumorals són un tema en plena expansió d'inventigació per la seva gran rellevància i per les àmplies expectatives que es té en ells de cara a una detecció i diagnòstic precoç de patologies abordables si es detecten en estadíos inicials.