Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 5 de gener de 2016

Saps calcular el QTcorregit?

Mesura de l´interval QT en l´ECG


Com l'interval QT varia amb la freqüència cardíaca, ha de corregir-se en funció de la freqüència instantània, utilitzant la fórmula de Bazett.

L'interval QT es mesura des de l'inici del complex QRS fins al final de l'ona T.

S'ha de mesurar en alguna derivació on hi hagi ona Q, habitualment en les derivacions II, V5 i V6.


Els valors de l'interval QT mesurat (en mil·límetres) i de l'interval RR previ (en mil·límetres) cal passar-los a segons abans d'introduir-los en la fórmula. Per a això, els mesurem en mil·límetres i ho multipliquem per 0.04. 
EXERCICI PRÀCTIC
Electrocardiograma (ECG) e intervalo QT
Interval QT (QTc)