Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 12 de gener de 2016

Saps que ja no cal tramitar els comunicats judicials en cas d'accident de trànsit?
Amb l'entrada en vigor de la nova reforma del Codi penal ja no has de tramitar els comunicats judicials en cas d'accident de trànsit, atès que s’han despenalitzat les faltes i ha variat el sistema de reclamacions derivades dels accidents de trànsit.

La nova reforma del Codi penal implica que ja no és la via penal l'adequada per establir quina és la responsabilitat civil derivada de les lesions patides per accidentats de trànsit. Així doncs, des de la reforma, la via adequada és la civil (responsabilitat civil extracontractual), si la responsabilitat no deriva de cap delicte.

Per aquest motiu, ja no has de tramitar els comunicats judicials en cas d'accident de trànsit atès que no són pertinents per tramitar aquestes reclamacions, que s'hauran de fer a instància de part i en la jurisdicció civil.