Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 9 de febrer de 2016

Desenvolupament psicomotor i signes d'alarma

Resultat d'imatges de alarma
El desenvolupament psicomotor (DPM) és l'adquisició progressiva d'habilitats funcionals en el nen, reflex de la maduració de les estructures del sistema nerviós central que les sustenten. És necessari que els pediatres d'Atenció Primària coneguin l'evolució normal d'aquest desenvolupament, els seus límits i les possibilitats diagnòstiques davant signes d'anormalitat. S'ha de mantenir la vigilància en cadascuna de les revisions del nen, i qualsevol preocupació ha de conduir a aplicar un test objectiu que ho ratifiqui, en aquest cas es procedirà a la derivació per a un diagnòstic i tractament precoç.

El terme DPM s'empra per definir el progrés del nen a les diferents àrees durant els primers 2-3 anys de vida, període de gran plasticitat i molt sensible als estímuls externs.