Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 7 de març de 2016

Cal suspendre l’àcid acetilsalicílic abans de cirurgia coronària?Resultat d'imatges de noSuspendre l’àcid acetilsalicílic (AAS) abans de cirurgia de revascularització coronària no ha mostrat cap efecte en els pacients d’alt risc, segons els resultats d’un assaig clínic (N Engl J Med 2016;374:728-37).

La majoria de pacients amb cardiopatia isquèmica reben AAS per a la prevenció primària o secundària de l’infart de miocardi, l’ictus i de la mortalitat. Atesa la manca de dades, hi ha controvèrsia sobre si cal suspendre l’AAS abans d’una revascularització coronària. Per tal d’avaluar aquesta qüestió, es van aleatoritzar 2.100 pacients programats per a una cirurgia de revascularització coronària i que tenien risc de complicacions a causa de l’edat o la comorbiditat a rebre AAS (100 mg) en el preoperatori o bé placebo.

La incidència de la variable principal (una combinada de mort i complicacions trombòtiques durant els 30 dies de la cirurgia) no va diferir de manera significativa entre el grup tractat amb AAS i el de placebo (19% i 20%, respectivament). Tampoc no es van observar diferències significatives entre els dos grups en l’hemorràgia o l’infart de miocardi postoperatori.

Els autors conclouen que suspendre l’AAS abans d’una cirurgia de revascularització coronària no aporta un efecte beneficiós ni perjudicial en aquest estudi, i continuar la medicació podria ser l’opció més prudent.