Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 7 de març de 2016

L´amoxicilina no sembla incrementar el risc d'exantema cutani en la infecció pel virus Epstein-Barr

Archives of Disease in Childhood

Arc Dis Child archdischild-2015-310.364 publicat en línia primer: 18 de de febrer de l'any 2016

Does amoxicillin exposure increase the risk of rash in children with acute Epstein–Barr virus infection?Arch Dis Child archdischild-2015-310364Published Online First: 18 February 2016