Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 7 de març de 2016

L´amoxicilina no sembla incrementar el risc d'exantema cutani en la infecció pel virus Epstein-Barr

Archives of Disease in Childhood

Arc Dis Child archdischild-2015-310.364 publicat en línia primer: 18 de de febrer de l'any 2016

Does amoxicillin exposure increase the risk of rash in children with acute Epstein–Barr virus infection?Arch Dis Child archdischild-2015-310364Published Online First: 18 February 2016