Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 8 d’agost de 2017

Aspectes mèdics de la tornada al treball de la pacient amb neoplàsia de mama


Idees Clau:

1.- El càncer de mama freqüentment és causa de llargs processos de baixa. 

2.- La durada mitjana de les baixes per càncer de mama és d'uns 320 dies, estant entre els tres processos principals que causen baixes de més de 365 dies juntament amb la lumbàlgia i el trastorn ansiós depressiu. 

3.- Cada any es produeixen 26.000 casos nous a Espanya dels quals en la seva majoria es produeixen dins del període laboral. 

4.- La supervivència als cinc anys entre dones de 30 a 60 anys és del 86%

5.- El càncer de mama és la segona causa d'inici d'expedients d'incapacitat permanent als dotze mesos, després de la lumbàlgia. Només el 53% tornaran al treball.

6.- La tornada al treball es torna difícil tant per la intensitat i la pauta espaiada dels tractaments, com per l'afectació de la qualitat de vida,com per l'absència perllongada del treball. 

7.- Influeixen factors personals de la treballadora, uns per ella mateixa, altres lligats al càncer i la seva evolució, i factors laborals lligats al tipus de treball, riscos, condicions i exigències del mateix i altres factors del mercat de treball; que tots ells considerats no sempre fan que la tornada al treball sigui possible. 

8.- Cal facilitar la tornada al treball, especialment d'aquells casos més complicats que han precisat de llargues baixes però així i tot ja estan guarits o amb una millorança que permet treballar. 

9.- Davant el fenomen del càncer de mama i el seu impacte incapacitant, cal conèixer el mateix amb certesa i  es fa necessari la realització urgent del Mapa d'Incapacitat a Espanya. 

10.- Per evitar controvèrsies entre l'alta mèdica per treballar i la no aptitud per al treball deu institucionalitzar-se l'ús de la Fitxa de Valoració Ocupacional. 

11.- Davant la presa de decisions és imprescindible la comunicació d'aspectes clínics, laborals i de valoració entre les parts implicades. 

12.- L'indicador de tornada al treball, és un indicador de qualitat de vida, és un indicador de resultat i un indicador de salut pública i laboral. 

13.- Hauríem facilitar l'alta parcial per a una integració preventiva i efectiva. 

14.- Calen mesures d'incentius a les empreses.