Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 3 de novembre de 2016

Maneig Perioperatori de la Medicació Crònica: la continuïtat del tractament farmacològic crònic


Document de suport al Procés Assistencial Integrat (PAI) d'Atenció al Pacient Quirúrgic. El contingut es presenta en una sèrie de taules amb recomanacions basades en l'evidència, amb l'objectiu d´ajut de guia per optimitzar la medicació crònica dels pacients durant el període perioperatori.

El pacient que ingressa per ser tractat quirúrgicament d'un dels seus problemes de salut no deixa aparcada la seva comorbilitat en la porta fins al moment de l'alta, i és fonamental en el desenvolupament de l'atenció als pacients sotmesos a cirurgia manejar adequadament la medicació crònica durant la seva hospitalització i a l'alta hospitalària.

La continuïtat del tractament farmacològic crònic és una responsabilitat que no és totalment integrada i assumida per cap dels grups de professionals que atenen al pacient. Cadascun d'aquests professionals assumeix que són uns altres els responsables del tractament no relacionat amb el motiu d'ingrés, i no perceben aquesta falta de continuïtat com un risc.

En les taules s'exposen les pautes recomanades, amb l'evidència actual, respecte als grups farmacològics de medicació crònica més utilitzats. Segons el procediment quirúrgic a realitzar i la durada del mateix, determinats grups de fàrmacs no seran necessaris o caldrà ajustar dosis, seguint el criteri del professional responsable.


Més informació a CADIME