Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 14 de novembre de 2016

Resum d´intraccions medicamentoses

Resultat d'imatges de interacciones medicamentosas

Font original: Docencia Rafalafena
Sesión en Castellano (interacciones-medicamentosas)
Buscant en la blogosfera fa uns mesos per interaccions medicamentoses, em va cridar l’atenció l’entrada de El Bálsamo de Fierabrás sobre un article aparegut en Medscape aquest estiu. L’article parlava de combinacions perilloses (i mortals!) de combinacions de fàrmacs, però és que molts dels mencionats són fàrmacs que emprem (i combinem) en la nostra pràctica mèdica diària.
És per això que ací vos deixo el recull de combinacions perilloses d’alguns medicaments.
 • ISRS +TRAMADOL
  • Poden provocar Síndrome Serotoninèrgic (alteracions mentals, hiperactivitat autonòmica, trastorns neuromusculars…)
  • Altres fàrmacs que poden provocar-lo combinats amb ISRS: trazodona, Dextrometorfà, Linezòlid, TRIPTANS
 • SIMVASTATINA + GEMFIBROZIL
  • Poden provocar RABDIMIOLISI
   • Encara que el risc està augmentat amb l’ús d’estatines en monoteràpia, aquest augmenta en combinació.
   • Les estatines inhibeixen el citocrom CYP3A4, pel que fàrmacs inhibidors potents poden augmentar significativament les concentracions sèriques de la Simvastatina, Lovastatina i Atorvastatina
  • Altres fàrmacs: Azols, Amiodarona, macròlids (no Azitromicina), Inhibidors de la Proteasa, bloquejadors dels canalas de calci (Verapamil, Diltiazem)
  • En l’ús concominant de fàrmacs inhibidors del citocrom, es prefereix l’ús d’estatines no CYP3A4 (Pitavastatina)

 • NIFEDIPÍ + CLARITROMICINA
  • Pot provocar HIPOTENSIÓ i INSUFICIÈNCIA RENAL AGUDA
   • La Claritromicina inhibeix el metabolisme de CYP3A4, provocant un risc greu d’ hipotensió.
   • Recordem que no ocorreix això amb l’Azitromicina

 • TMP/SMX + IECAs
  • Pot provocar HIPERPOTASSÈMIA
   • El TMP/SMX actua com estalviador de potassi, augmentant el potassi sèric.
   • S’han descrit mort súbdites en pacients amb aquests tractaments concomitants.

 • WARFARINA + PARACETAMOL
  • L’ús concomitant augmenta el INR amb major risc de SAGNAT
  • En el nostre medi, l’ anticoagulant d’elecció és l’ACENOCUMAROL.
   • Hem de saber, que encara que el Paracetamol és l’analgèsic que menys interaccions té amb l’anticoagulant, s’ha de donar a dosis no superiors a 2g/dia. En cas de dosis superior i/o ús prolongat, hem de controlar l’INR i ajustar dosi d’ACO.

 • ANTIHIPERTENSIUS I AINEs
  • Disminuiex l’eficàcia dels hipotensors
   • Els AINEs augmenten la pressió sanguínia per la inhibició de les prostaglandines renals i augment de retenció de líquid.
   • Major efecte: Indometacina, Piroxicam, Naproxè.
   • Efecte intermedi: Ibuprofè, Celecoxib.
   • L’AAS no influeix significativament.
  • La triple teràpia (“triple whammy”): IECA/ARA II+ DIURÈTIC +AINES: Augment de risc d’insuficiència renal aguda!!!  (link)

 • LEVOTIROXINA + OMEPRAZOL
  • L’IBP interfereix en l’absorció de l’hormona.
   • La tiroxina necessita d’un medi àcid per a la seua absorció.
   • En pacients amb IBPs serà necessària una major dosi de tiroxina.

 • HERBA DE SANT JOAN (HIPÈRIC)
  • Indueix el metabolisme del CYP3A4/CYP3A5, augmentant el metabolisme de molts fàrmacs:
   • ISRS provocant Sd. Serotoninèrgic
   • Anticonceptius hormonals i embarassos no desitjats
   • Disminuint l’eficàcia de fàrmacs antiretrovirals i alguns agents contra el càncer.

 • SUC DE POMEL
  • També inhibeix el CYP3A4, augmentant la biodisponibilitat dels fàrmacs que empren aquest citocrom (estatines, ciclosporina, amlodipí, nifedipí…)