Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 12 d’abril de 2017

Lumbàlgia: tampoc amb pregabalina!Font original: e-butlletí groc


Fa dos anys una metanàlisi d’assaigs clínics va revelar que el paracetamol no és eficaç per al tractament de la lumbàlgia (BMJ 2015;350:h1225). Fa dos mesos, una altra metanàlisi ens ha mostrat que els AINE hi tenen una eficàcia marginal (milloren una mitjana de 6-10 punts en una escala de 100) (Ann Rheum Dis 2017; 2 feb).

La manca de recursos terapèutics per a patologies tan freqüents ha facilitat que molts prescriptors accedeixin a les invitacions a tractar la lumbàlgia (amb o sense ciàtica) amb pregabalina o amb gabapentina.

La setmana passada el NEJM ens va sorprendre amb un assaig clínic sobre el tractament de la ciàtica aguda o crònica (NEJM 2017;376:1111-20).

NEJM Trial of Pregabalin for Acute and Chronic Sciatica

S’hi va comparar l’eficàcia de pregabalina amb la de placebo per disminuir el dolor i la incapacitat en pacients amb ciàtica. Els resultats es van avaluar a les 8 i a les 52 setmanes: no hi havia diferències entre pregabalina i placebo:

Table A: Leg pain intensity

Table b: Extent of disability

A les gràfiques s’hi pot veure la regressió a la mitjana: la gent va al metge perquè es troba malament, però després el problema millora parcialment de manera espontània, amb placebo o amb fàrmac. 

Tot i que la dosi havia d’augmentar progressivament fins a 600 mg al dia en la 8a setmana, els pacients no van poder passar d’una mitjana de 260 mg al dia. Es van registrar 227 episodis adversos en el grup pregabalina, comparat amb 124 en el grup placebo. Els més freqüents van ser inestabilitat.

Una metanàlisi de la Col·laboració Cochrane va revelar que a dosis de 150 mg al dia la pregabalina no és eficaç. 

Dosis més altes produeixen efectes indesitjats que afecten seriosament la qualitat de vida (inestabilitat, somnolència, fatiga). La fitxa tècnica afirma que cal ser especialment prudent en les persones d’edat avançada. El cert és que pregabalina i gabapentina són utilitzades sobretot en la gent gran, sense que s’hagin fet estudis per avaluar-ne l’eficàcia i la inseguretat en aquests pacients. 

En un recent Butlletí Groc hi hem comentat les dificultats del tractament farmacològic de la lumbàlgia i la importància de les mesures físiques (Butll Groc 2015;28:5-10).