Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 26 d’octubre de 2017

Símptomes psicològics i conductuals de la demència de la subjecció química al correcte maneig


Darrer Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra
Drs. Javier Olazarán i Ruben Muñiz
Servicio de Neurología, HGU Gregorio MarañónIdees Clau
1.- Els psicofàrmac, especialment neurolèptics i benzodiacepines, es prescriuen
amb molta freqüència en els ancians amb demència, amb un balanç de risc-benefici inadmissible. 
2.- Els professionals, els familiars i ja algunes administracions han cridat l'atenció enfront de l'ús inadequat d'aquests fàrmacs (subjecció química). 
3.- El tractament farmacològic dels símptomes psicològics i conductuals de la demència ha de sustentar-se en un diagnòstic sindrómic neuropsiquiàtric i ha de realitzar-se en el context d'unes cures òptimes. 
4.- Els fàrmacs de primera elecció són els antidepressius (per a la depressió, ansietat i impulsivitat), els neurolèptics atípics (per a la síndrome psicòtic) i les benzodiacepines de vida mitjana curta (per a l'alteració del somni). 
5.- Els criteris CHROME (CHemical Restraints avOidance MEthodology) ofereixen una metodologia auditable per a l'eliminació de les subjeccions químiques i per a una prescripció de psicofàrmacs de qualitat.
  


http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55F33613-95EC-47C0-818D-505DF20C7734/394541/Bit_v25n3.pdf