Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 29 de gener de 2018

Actualització en el tractament de la infecció per Helicobacter Pylori de l'adullt

Autors:

Jordi Artigas Guix 
Metge de família. CAP Passeig de Sant Joan. Institut Català de la Salut.

Carlos Martin Cantera   Metge de família. CAP Passeig de Sant Joan. Institut Català de la Salut. EAP Passeig Sant Joan. Professor associat Departament. Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.Resum

A tots els pacients amb evidència d’infecció activa d’Helicobacter pylori (H. pylori) s’hauria d’oferir tractament.

L’elecció del regim antibiòtic inicial de tractament s’hauria de guiar per la presència de factors de risc de resistència a diferents antibiòtics i la presència d’al·lèrgia a la penicil·lina.

L’augment progressiu de resistència a antibiòtics, principalment a la claritromicina, amb taxes superiors al 15%, unit a l’absència d’antibioticoteràpia alternativa han fet que les pautes actuals per millorar l’eficàcia de curació combinin una supressió potent de l’àcid gàstric, tractaments quàdruples i una extensió de la durada fins a 14 dies en tots els tractaments empírics de primera línia i de rescat.

El subcitrat de bismut ha ressorgit i la seva addició als règims triples ha mostrat augmentar les taxes de curació per sobre del 90%.

Com a tractament inicial, al nostre medi es recomana la teràpia quàdruple concomitant durant 14 dies. Una alternativa és la teràpia quàdruple amb bismut en el cas que la taxa de resistència conjunta (claritromicina i metronidazole) sigui superior al 15%.

En els que ha fallat un tractament previ, es suggereix un règim terapèutic alternatiu que usi una combinació d’antibiòtics diferent. En general, claritromicina i els antibiòtics usats prèviament s’haurien d’intentar evitar, si és possible.

En el cas de fallada de 3 règims terapèutics, s’hauria de valorar la determinació de la sensibilitat “in vitro” als antibiòtics per tal de guiar el tractament antibiòtic.

L’adherència al tractament és cabdal per obtenir bons resultats terapèutics.

La pauta amb rifabutina es reserva per a pacients amb més de 3 fallades a tractaments previs.

És important una supressió àcida potent per tal de maximitzar l’eficàcia dels antibiòtics.

No hi ha evidència clara del benefici d’afegir probiòtics al tractament. 
TRACTAMETS D’ELECCIÓ

PAUTA QUÀDRUPLE CONCOMITANT SENSE BISMUT

(IBP, CLA, AMO, MTZ) OCAM durant 14 dies.

Aquest tractament és el recomanat a totes les guies de pràctica clínica recents. En aquest cas s’ha estimat que la teràpia concomitant té una efectivitat entre el 86 i 92%, com demostren els resultats de diversos estudis des de l’any 2012 a Espanya.