Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 11 de juny de 2009

Àcid acetilsalicílic en prevenció primària cardiovascular?Reflexions importants a l´hora d´utilitzar AAS en Prevenció Priària.
En la prevenció primària cardiovascular, l’àcid acetilsalicílic (AAS) té un efecte beneficiós net incert i caldria valorar la relació benefici-risc en cada pacient, segons els resultats d’una metaanàlisi recent (Lancet 2009;373:1849-60).
Per tal d’avaluar els efectes beneficiosos i els riscos de l’AAS en prevenció primària cardiovascular, es van analitzar les dades individuals de sis assaigs clínics en prevenció primària, amb 95.000 participants de risc baix assignats a rebre AAS o no.
El tractament amb AAS es va associar a una reducció relativa d’un 12% dels esdeveniments vasculars greus, però l’efecte net sobre l’ictus no va ser significatiu.
L’AAS va augmentar el risc d’hemorràgia extracranial i gastrointestinal greu.
Això es tradueix en què caldria tractar 1.667 persones durant un any per prevenir un esdeveniment cardiovascular greu, però per cada 3.334 tractades es produiria una hemorràgia greu.
Per a la prevenció primària, l’ús d’antiagregants plaquetaris s’ha de considerar en el context d’altres mesures de prevenció que impliquen menys riscos i que són potencialment més efectives, com canvis d’estil de vida i tractament de la dislipèmia i de la hipertensió (Butll Groc 2005;18:18-20).
La decisió de prescriure AAS en persones sense malaltia cardiovascular requereix una consideració acurada dels efectes beneficiosos i els riscos potencials (Lancet 2009;373:1821-2).
Font: Butlletí Groc