Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 d’octubre de 2009

Ajuda social en Catalunya i a persones afectades d'hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades pel virus de l'hepatitis C

Ordre /453/2009, de 13 d'octubre, per la qual es reconeix una ajuda social a persones afectades d'hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades pel virus de l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut transfusions sanguínies o tractaments amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic de Catalunya.
Més informació:
.
.