Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 29 d’abril de 2010

Interacció entre clopidogrel i IBP: un efecte de grup?
..
.
.
.
.
.
Més del mateix.
Es va aclarint dubtes sobre l'efecte de grup.
.
..
El tractament concomitant amb clopidogrel i un inhibidor de la bomba de protons (IBP) s'associa a un Augment del risc de reingrés per IAM, segons els resultats d'un estudi recent (Arch Intern Med 2010; 170: 704-10).
.
En un estudi de cohorts retrospectiu es van avaluar les dades d'uns 1.000 pacients tractats amb els dos fàrmacs i van ser aparellats amb el mateix nombre de pacients tractats amb clopidogrel sol.
.
Tots els pacients havien estat ingressats per un IAM o per col·locació d'un stent.
.
Un any després de l'ingrés inicial, els pacients tractats amb ambdós fàrmacs tenien gairebé el doble de risc de reingrés per IAM i un 60% més risc de reingrés per IAM o per un stent, davant els tractats amb clopidogrel sol.
.
Aquest augment del risc d'ingrés No es va limitar als tractats amb omeprazol, sinó que també es va observar en el subgrup de pacients tractats amb pantoprazol.
.
Segons els autors, amb les dades actuals sembla prudent evitar l'ús concomitant de clopidogrel amb un IBP.
.
.
.