Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 de setembre de 2011

Activitat física en la prevenció i tractament de la malaltia cardiovascular

     
    L'activitat física i la pràctica esportiva són elements bàsics dels estils de vida saludables. Recentment aquesta impressió ha estat reforçada per noves evidències científiques.
L'activitat física afavoreix la prevenció de malalties en persones sanes i actua com a coadjuvant en el tractament de certes patologies.


    Idees Clau
1.- Els programes personalitzats de 24 setmanes per al desenvolupament de la CF cardiorrespiratòria-metabòlica, dissenyats a partir de l'estat de salut, l'edat i la condició física inicial, tenen una acció marcadament cardiosaludable.
.
2.- De forma pràctica, s'han aconseguit identificar molt bé les característiques entre els cinc grups de població, als quals els correspon un programa personalitzat de CF aeròbica.

. .
3.- Els programes dissenyats permeten prescriure la dosi d'exercici per a cada pacient, garantint millores en la salut i en la seva CF global, evitant, entre unes altres, lesions de l'aparell locomotor o complicacions cardiovasculars.
.
4.- Els test de caminada i de trot permeten una correcta valoració del desenvolupament del programa d'exercici per a cada etapa, segons el temps aconseguit i la seva classificació d'edat i sexe.
.

5.- L'activitat física aeròbica es converteix en part de l'estil de vida de la persona.
.
6.- Els pacients molt sedentaris respondran molt positivament amb petits estímuls d'exercici, millorant així la CF global i amb això: la condició física cardiorrespiratòria-metabòlica, la resistència muscular, la flexibilitat, la velocitat de reacció, la coordinació, l'equilibri, la seguretat en els moviments, la seva composició corporal, així com les habilitats necessàries per donar resposta a les activitats quotidianes, l'autoestima, la millora de la salut i de la seva qualitat de vida.
.
7.- Aquest sistema permet que el metge d'Atenció Primària i d'altres especialitats pugui ser capaç de prescriure exercici físic amb sòlids fonaments i presentant evidències cardiosaludables.També et pot interessar: