Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 1 de març de 2012

Tenim les idees clares a l'hora de realitzar l'escreening del càncer colo-rectal?Explèndid resum articulat en 6 punts i 1 de discussió a l'hora de realitzar el cribatge i les proves complementàries posteriors.

A més de l'escreening poblacional en gent sana tenim la població de risc específica.
Grups de risc a tenir en compte:

1.- Risc per la Història Personal
2.- Risc per la Història Familiar
3.- Risc per la Malaltia Inflamatòria Intestinal
4.- Risc pel Sindrome de Lynch
5.- Risc per la Poliposis Adenomatosa Familiar 
6.- Risc pel Síndrome de la Poliposis
7.- El escreening poblacional en persones sanes està en discussió.

Aquí deixo dos excel·lents links on es discuteix els "pros" i els "contres" de la seva utilització (colonsocopia vs sang oculta en femta).

Fa referència als efectes adversos que poden implicar la realització d'aquest tipus de proves d´escreening, així com al percentatge de resultats falsament positius que inevitablement comporten.
Recull d´interès sobre articles relacionats amb el Càncer de Còlon

També et pot interessar: